STAUFF - SDMKR uređaj za ispitivanje protoka, temperature i tlaka u hidrauličnim sistemima

STAUFF će predstaviti SDMKR uređaj na sajmovima  Hannover i Bauma u travnju 2013. Razvijen je za brzo i precizno praćenje hidrauličkih komponenata i sistema u mobilnim sustavima hidraulike. Jedinstveni dizajn omogućuje istodobno mjerenje triju parametara najvažnijih za pravilno funkcioniranje sistema: protok, tlak i temperaturu. Uređaj omogućava djelatnicima održavanja utvrđivanje performansi pumpa, motora, ventila ili cilindara, kao i kompletnih sustava, čime se osigurava da oni funkcioniraju ispravno.
 
Zahvaljujući kompaktnom, praktičnom i k tome robustnom dizajnu - čvrst čelični okvir, zaštitni pokloc koji se može ukloniti, instrumenti zaštićeni od udaraca - SDMKR je savršeno prilagođen za široku paletu primjene u građevinarstvu, šumarstvu i poljoprivrednim strojevima, bilo na vanjskoj primjeni ili u radioni.
 
Uređaj za testiranje protoka SDMKR
Razvoj ovog uređaja temeljio se na mjeraču protoka s ekranom i ugrađenim termometrom, kao i ventilom za opterećenje. Kako bi dijelovi bili zaštićeni, svi su zatvoreni duboko u čvrstom aluminijskom kućištu - koje je dodatno zaštićeno čeličnim okvirom. Ventil za opterećenje omogućuje sigurno postupno i kontinuirano povećanje radnog tlaka do 420 bara kako bi se osigurala realna simulacija normalnog rada stroja. Promjene pritiska bilježi manometar od nehrđajućeg čelika koji se nalazi na ulazu ventila.
 
Prijenosni protočni testni uređaj integrira se u hidraulički krug samo za vrijeme trajanja testiranja. Za tu svrhu, uređaj je standardno opremljen sa BSP navojem na na ulazu i izlazu, a može biti instaliran i u povratnoj vezi. Kod testiranja performansi hidraulične pumpe, uređaj se obično nalazi ispred regulacijskog ventila.
 
Za unutarnju sigurnost brinu dva zaštitna diska koja učinkovito štite uređaj od previsokog tlaka. Kada pritisak pređe maksimalnu dozvoljenu granicu, diskovi pucaju a ulje odlazi u odljevne kanale. Zaštitni diskovi nalaze se u posebnom spremniku, kojega, ukoliko je potrebno lako može zamijeniti korisnik.
 
Rad uređaja temelji se isključivo na mehaničkim principima, te se može koristiti neovisno o unutarnjem ili vanjskom napajanju, čime se osigurava maksimalna fleksibilnost.
Skica korištenja uređaja za testiranje
Za razliku od drugih usporedivih uređaja na tržištu, SDMKR također omogućuje protok u obrnutom smjeru. U tom slučaju mjerač protoka ne prikazuje vrijednosti.