Atesti - EN 10204:2004

 Inspekcijski dokumenti po EN 10204:2004

 

Atest je inspekcijski dokument u pisanoj formi koji dokazuje kvalitetu, služi za potvrđivanje podrijetla robe ili kao jamstvo. Izdavanje  atesta može biti vrlo skupo i vremenski zahtjevno ukoliko iziskuje opsežne tehničke i administrativne zahtjeve. U većini slučajeva, troškovi atesta se otvoreno pokazuju kao posebna stavka na računu. Atest kao opći pojam označuje dokument koji sadrži rezultate provedenih ispitivanja, te ostale informacije koje su propisane odgovarajućim normama (standardima).

Sadržaj i opseg atesta u pravilu određuje kupac.  

Uobičajeno je da se zahtjev za odgovarajućim oblikom atesta navede već na upitu, a najkasnije je to potrebno navesti prilikom narudžbe. Naknadni zahtjevi za atestom mogu stvoriti određene poteškoće, od dodatnih troškova, pa sve do nemogućnosti dobivanja odgovarajućeg atesta za već isporučeni, obrađeni ili ugrađeni materijal.

Atesti prema EN 10204:2004

2.1 Izjava o sukladnosti sa narudžbom
- izdaje proizvođač
- nema prikazanih rezultata ispitivanja
2.2 Izvješće o ispitivanju
- izjava o sukladnosti sa narudžbom
- sadrži rezultate običnog ispitivanja od strane proizvođača
- izdaje proizvođač
3.1 Inspecijsko izvješće
- izjava sukladnosti sa narudžbom
- sadrži rezultate inspekcijskog ispitivanja ovjeren od predstavnika proizvođača koji je neovisan od proizvodnje
3.2 Inspekcijsko izvješće
- izjava sukladnosti sa narudžbom
- sadrži ovjerene rezultate ispitivanja od strane predstavnika proizvođača i neovisnog inspektora
- tzv. "vanjska inspekcija"