HRN EN - Hrvatske norme za proizvode iz nehrđajućeg čelika

 

Hrvatske norme

 

Opis norme

HRN EN 10088-1
Nehrđajući čelici
1. dio: Popis nehrđajućih čelika
HRN EN 10088-2
Nehrđajući čelici
2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu
HRN EN 10088-3
Nehrđajući čelici
3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu
HRN EN 10088-4
Nehrđajući čelici
4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo
HRN EN 10088-5
Nehrđajući čelici
5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo
 
HRN EN 10095 Čelici i legure nikla otporni pri visokim temperaturama
 
HRN EN 10028-7
Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene
7. dio: Nehrđajući čelici
HRN EN 10272 Šipke od nehrđajućeg čelika za tlačne namjene
 
 
HRN EN 10294-2
Cijevi za daljnju obradu - Tehnički uvjeti isporuke -
2. dio: Nehrđajući čelici sa specificiranim svojstvima obrade
HRN EN 10296-2 
Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu - Tehnički uvjeti isporuke -
2. dio: Nehrđajući čelik
HRN EN 10297-2
Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu - Tehnički uvjeti isporuke -
2. dio: Nehrđajući čelik
HRN EN 10216-5  Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene – Tehnički uvjeti isporuke:
5. dio: Cijevi od nehrđajućih čelika
HRN EN 10217-7 Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene – Tehnički uvjeti isporuke:
7. dio: Cijevi od nehrđajućih čelika
   
HRN EN ISO9445-1
Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik - Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika -
1. dio: Uske trake i odresci
HRN EN ISO9445-2
Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik - Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika -
2. dio: Široke trake i ploče/limovi