Vatrootporni čelik

U našoj ponudi možete pronaći limove, cijevi (šavne i bešavne), te ostale proizvode od vatrootpornih čelika.

Vatrootporni čelici predstavljaju skupinu čelika koje karakterizira vrlo mala reakcija nastanka ogorine u struji plinova pri temperaturi iznad 600 °C. Čelik spada u skupinu vatrootpornih čelika ukoliko pri zadanoj temperaturi gubi prosječno 1 g/m2h svoje mase, a pri temperaturi višoj za 50K prosječno najviše 2 g/m2h.

Vatrootporni čelici se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe:
a) feritni - krom, silicij i aluminij kao legirajući elementi
b) austenitni - krom, nikal, silicij, titan kao legirajući elementi

 

 

Prema EN 10 095:
 
1.4713 X10CrAlSi7 do   800 ºC na zraku
1.4724 X10CrAlSi13 do   850 ºC na zraku
1.4742 X10CrAlSi18 do 1000 ºC na zraku
1.4762 X10CrAlSi25 do 1120 ºC na zraku
1.4821 X15CrNiSi25-4 do 1100 ºC na zraku
1.4828 X15CrNiSi20-12 do 1000 ºC na zraku
1.4833 X15CrNi23-13 do 1000 ºC na zraku
1.4835 X9CrNiSiNCe21-11-2 do 1150 ºC na zraku
1.4841 X15CrNiSi25-20 do 1150 ºC na zraku
1.4845 X8CrNi25-21 do 1150 ºC na zraku
1.4878 X8CrNiTi18-10 do   850 ºC na zraku
2.4856 NiCr22MoNb radna temperatura u tlačnim posudama od -196 ºC do 450 ºC
2.4858 NiCr12Mo radna temperatura u tlačnim posudama od  - 10 ºC do 450 ºC
2.4889 NiCr2FeSiCe radna temperatura u tlačnim posudama od -196 ºC do 950 ºC