Aluminijski profili

 

Alu profili1

 

Izvedba: Aluminijski kutni profil, jednakokračni
Prema standardu: EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)
Dimenzije: 10x10 x 120x120 mm
Debljina stijenke: 2,00 do 10,00 mm
Izvedba: Aluminijski kutni profil, raznokračni
Prema standardu: EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)
Dimenzije: 15x10 do 200x100 mm
Debljina stijenke: 2,00 do 10,00 mm
Izvedba: Aluminijski U profil
Prema standardu: EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)
Dimenzije: 10x10x10 do 60x60x60 mm
Debljina stijenke: 1,00 do 5,00 mm
Izvedba: Aluminijski T profil
Prema standardu: EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)
Dimenzije: 20x20 do 100x60 mm
Debljina stijenke: 2,00 do 5,00 mm
Izvedba: Aluminijski Z profil
Prema standardu: EN AW-6060 T6 (Al Mg Si 0,5 F22)
Dimenzije: 20x20x20 do 40x40x40 mm
Debljina stijenke: 2,00 do 3,00 mm