Bronca (CuSn) - limovi, cijevi, šipke

 

bronca cijevi

 

Bronca je legura bakra i kositra - CuSn, sa udjelom od 60% bakra. Od mesinga se razlikuje po boljim mehaničkim svojstvima i boljom otpornošću na koroziju, te da glavni dodani element nije cink.

U broncu se međutim ne ubrajaju legure bakra i kositra već imamo više kombinacija zavisno od legure:
 
a) aluminijska bronca   od 5 do 10% aluminija
  dobro se može obraditi i kemijski je postojana
b) kositrena bronca   do 22% kositra, uobičajeno 10-12%
  otporna na koroziju, dobar vodič električne struje
c) fosforna bronca   7% kositra, 0,5% fosfora
  veća tvrdoća i žilavost
d) manganska bronca   12% mangana
  otporna na koroziju i više temperature
e) olovna bronca   do 26% olova
  dobra klizna svojstva, koristi se za ležajeve
f) silicijska bronca   1-2% silicija
  otporna na kiseline
g) crveni lijev   kositar, cink, olovo - zajedno od 10-20%
  upotrebljava se u strojarstvu (strojarska bronca)

 

Osnovne vrste bronce i njihove oznake:
 
DIN oznaka materijala DIN kratka oznaka EN oznaka materijala EN kratka oznaka
CuSn12Pb 2.1061 CC482K CuSn11Pb2-C
CuSn12 2.1052 CC483K CuSn12-C GBZ 12
CuSn7ZnPb 2.1090 CC493K CuSn7Zn4Pb7-C RG7
CuPb15Sn 2.1182 CC496K CuSn7Pb15-C
CuSn6 2.1020 CW452K CuSn6
CuSn8 2.1030 CW453K CuSn8
CuAl10Ni5Fe4 2.0966 CW307G CuAl10Ni5Fe4

 

U našoj ponudi možete pronaći:

- cijevi od kositrene bronce
- cijevi od aluminijske bronce
- cijevi od olovne bronce
- cijevi od crvenog lijeva
- šipke od kositrene bronce
- šipke od aluminijske bronce
- šipke od olovne bronce
- šipke od crvenog lijeva
- limovi od kositrene bronce
- limovi od aluminijske bronce