Corten

Što je Corten?

CORTEN čelik – tržišni je naziv za nisko legiranu vrstu čelika, koja je otporna na atmosfersku koroziju. Patentiran je 1926. u Njemačkoj, te ponovo otkriven u SAD-u početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća.

Glavna primjena ovog čelika je oblaganje fasada, te u manjem opsegu izrada metalnih skulptura. Osnovna osobina CORTEN čelika jest stabilan i dekorativno prihvatljiv korozioni sloj. Danas se proizvode 2 vrste ovog čelika, COR-TEN A i COR-TEN B. Na takvom se čeliku, pri dodiru sa vremenskim utjecajima, stvara čvrsti sloj patine koji elemente štiti od daljnje korozije. 

COR-TEN A / S355J0WP+AR: uobičajeno poznat kao „fosforni čelik“ (P), element koji pogoduje povećanoj zaštitnoj oksidaciji; prvenstveno se koristi za arhitektonske primjene.

COR-TEN B / S355J2W+N: koristi se za konstrukcije izložene jakom opterećenju i može podnijeti jako niske temperature.

Dimenzija ploča COR-TEN A / S355J0WP+AR COR-TEN B / S355J2W+N
Debljina
2-20 mm
2-15 mm
Širina
1000-2500 mm
1000-2500 mm
Duljina
na zahtjev ( max. 6000 mm i min. količina 2,5 t )
na zahtjev ( max. 6000 mm i min. količina 2,5 t )

Primjena

Osim fasada, Cor-Ten je odličan za izradu umjetničkih ograda i ploča za ograđivanje luksuznih dvorišta, vrtova i parkova.

Cor-Ten se naviše koristi na fasadama zgrada, zato jer u kontaktu sa zrakom stvara jedinstvenu boju mjedi. Također se koristi za industrijske dimnjake, mostove, fasade, brodske kontejnere, cisterne, pa čak i umjetnička djela.