Okrugli čelik - poboljšani

U mogućnosti smo isporučiti  okrugle čelike prema tabeli. Umogućnosti smo pribaviti i druge vrste čelika.
Također možemo isporučiti fix. dužine na mjeru prema potrebi za promjere veće od 120 mm  do promjera 800 mm.  Min. količina za isporuku 150 kg.

Program isporuka okruglog čelika

Oznaka materijala DIN oznaka Toplinska obrada Vruće valjani EN10060 Kovani DIN 7527/6
S355J2
1.0577
+N
200 - 310
320 - 800
OPĆA STRUKTURA ČELIUKA
C45 E
1.1191
+N
200 - 320
265 - 800
NELEGIRANI TOPLINSKI OBRADIVI ČELIK
15NiCr13
17CrNi6-6
1.5752
1.5918
+A /+TH
+A /+TH
20 - 260
16 - 260
260 - 400
260 - 800
LEGIRANI KALJENI ČELIK
ZF1
18CrNi8
1.5918
1.5920
+TH
+A /+TH
40 - 170
20 - 250
18CrNiMo7-6
1.6587
+A /+TH /+FP
+QT
18 - 300
60 - 250
250 - 800
210 - 410
ZF1A
1.6567
+FP
20 - 220
16MnCr5
20MNCr5
1.7131
1.7147
+A /+U
+A
6 -300
20 - 300
310 - 850
310 - 850
ZF7B
1.7168
+FP
30 - 220
37MnSi5
1.5122
+QT
18 - 250

LEGIRANI TOPLINSKI OBRADIVI ČELIK
30CrNiMo8
1.6580
+A
+QT
16 - 250
20 - 300
260 - 500
260 - 800
34CrNiM06
1.6582
+A
QT
15 - 300
16 - 300
280 - 300
260 - 800
35NiCrMoV12-5(modificirani)
1.6959
+QT + SR
25 - 200
34Cr4
41Cr4
1.7033
1.7035
+QT
+QT
16 - 170
16 - 150
25CrMo4
1.7218
+QT
16 - 300
260 - 580
34CrMo4
42CrMo4

50CrMoV9
1.7220
1.7225

1.7228
+QT
+A
+QT
+QT
20 - 250
11 - 300
7 - 300
20 - 250
260 - 400
260 - 400
240 - 850
250 - 400
30CrMoV9

51CrV4
1.7707

1.8159
+QT
+A
+QT
25 - 220
15 - 250
16 - 250

260 - 700
260 - 490
100Cr6
1.3505
+AC
20 - 230
240 - 450


NOSIVI ČELIK
100CrMo7-3
1.3536
+AC
60 - 220
240 - 300
24CrMo5/25CrMo4
(EN 10269)
13CrMo4-5
1.7218

1.7335
+QT

+QT
16 - 85

20 - 250

VISOKE TEMPERATURE
GRAĐEVINSKI ĆELIK
21CrMoV5-7
1.7709
+QT +SR
16 - 250
260 - 420
24CrMoV5-5
1.7733
+QT
70 - 200
14CrMoV6-9
1.7735
+QT +SR
30 - 250
260 - 420

NITRIRAJUĆI ČELIK
15CrMoV5-9
31CrMoV9
1.8521
1.8519
+QT +SR
+QT +SR
30 - 250
20 - 250
260 - 420
260 - 800
34CrAINi7-10
1.8550
+QT +SR
18 - 250
210 - 675
X153CrMoV12
1.2379
+AC
20 - 90
ALATNI ČELIK
X39CrMo17.1
1.4122
+QT
40 - 110
NEHRĐAJUĆI ČELIK

Program isporuka ravnih i kvadratnih šipki

Oznaka materijala DIN oznaka Toplinska obrada Ravne Kvadratne
16MnCr5
20MnCr5
1.7131
1.7147
+A / +U
+A / +U
20x10-250x30
20x10-250x30
20 - 300
20 - 300
LEGIRANI KALJENI ČELIK
42CrMo4
1.7225
+QT
30x10-150x80
20 - 350
LEGIRANI TOPLINSKI OBRADIVI ČELIK